jak motywować pieniędzmi
Bee Way
Barbara Malewska

Jak motywować pieniędzmi? Case Bee Talents

EVP to akronim angielskich słów Employee Value Proposition. Określenie to oznacza zbiór unikatowych wartości marki pracodawcy – zestaw selling-point’ów, które umożliwiają zbudowanie więzi między potencjalnymi i obecnymi pracownikami, a pracodawcą.

Read More