Skuteczny sourcing przy użyciu X-Ray Search

Skuteczny sourcing przy użyciu X-Ray Search
Kasia Jadkowska
Kasia Jadkowska

W pracy początkującego Rekrutera lub Sourcera, szczególnie w branży IT, istotne jest poznanie zaawansowanych metod wyszukiwania kandydatów. 

Znając podstawy Boolean Search, możemy wyjść z wyszukiwaniem kandydatów poza LinkedIn, stosując operatory logiczne oraz komendy w wyszukiwarkach internetowych takich jak Google lub Bing. Metoda, której przyjrzymy się bliżej to X-Ray Search. 

Operatory w X-Ray Search

Warto pamiętać, że niektóre operatory, których będziemy używać w X-Ray Search przez Google, różnią się od tych, z których korzystamy w trakcie wyszukiwania kandydatów bezpośrednio przez LinkedIn. 

 • site: – pozwala nam na zawężenie uzyskanych wyników do konkretnej domeny. Na przykład site:linkedin.com/in zawęży wyniki do kont użytkowników LinkedIna, natomiast site:github.com ograniczy wyszukiwanie tylko do GitHuba. W przypadku gdy chcemy wyszukać na LinkedInie osoby wyłącznie z Wielkiej Brytanii, możemy użyć site:uk.linkedin.com/in
 • AND – służy do zawężenia wyników wyszukiwania. Wyszukując w Google site:linkedin.com/in Python AND Javascript, otrzymamy listę profili użytkowników, którzy umieścili w swoich profilach zarówno słowo Python i Javascript. Kiedy chcemy użyć tego operatora w X-Ray Search, zamiast AND możemy użyć spacji: site:pl.linkedin.com/in Python Javascript:
 • OR lub | – tego operatora używamy w celu rozszerzenia wyników wyszukiwania. Dodając do wyszukiwania Python OR Django lub Python|Django, otrzymamy wyniki z jednym z dwóch poszukiwanych przez nas słów kluczy:
 • “” – zwraca w wyszukiwaniu dokładną konfigurację słów, na przykład “Software Engineer” – jeżeli wpiszemy Software Engineer bez cudzysłowu, otrzymamy też wyniki wyłącznie ze słowem “software” i “engineer”:
 • minus zamiast NOT – używamy go jeżeli chcemy wykluczyć wyniki, które zawierają konkretne hasło. Na przykład, wyszukując Python -recruiter, pominiemy profile rekruterów,
 • * – w miejsce * może pojawić się dowolny ciąg znaków. “* Software Engineer” zwróci nam wyniki takie jak Senior Software Engineer, Junior Software Engineer czy Full-Stack Software Engineer.

Komendy w X-Ray Search 

 • inurl: pozwala na wyszukiwanie słów zawartych w adresie URL, na przykład po wpisaniu inurl:Ruby otrzymamy strony z hasłem Ruby umieszczonym w adresie URL
 • intitle: ogranicza wyniki wyszukiwania do stron z naszym słowem kluczem zawartym w tytule, intitle:programista Ruby zwróci nam wyniki ze słowem „programista” w tytule i słowem „Ruby” w dowolnym miejscu na stronie
 • intext: wyszukiwanie słów znajdujących się w tekście na stronie internetowej, na przykład intext:Angular wyszuka wszystkie strony ze słowem “Angular” w treści
 • filetype: zwraca wyniki znalezione w plikach określonego typu, na przykład filetype:pdf lub filetype:doc 
 • ~ wyszukiwanie po synonimach, na przykład ~develop szuka developera, ale także inżyniera lub programisty.
 • related: wyszukiwanie podobnych stron na podstawie adresu URL wpisanego po tym poleceniu, na przykład related:github.com znajduje Bitbucket i Stack Overflow

 

X-Ray Search umożliwia nam dotarcie do profili kandydatów, które moglibyśmy pominąć, korzystając jedynie z podstawowej lub rozszerzonej wersji LinkedIna. Dzięki znajomości operatorów oraz komend, możemy również dotrzeć w łatwy sposób do profili kandydatów na innych portalach branżowych, takich jak GitHub, Twitter czy Dribbble. Życzę owocnego source’owania i testowania możliwości X-Ray Search! 🙂

Kasia Jadkowska

Kasia Jadkowska

Kasia Jadkowska

Kasia Jadkowska

Udostępnij post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Our website uses cookies to deliver you the best possible experience. Learn more about our cookies policy through our Privacy Policy