RODO

Klauzule infromacyjne

Zgoda na udział w procesach rekrutacyjnych

Kto jest administratorem danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bee Talents P.S.A.  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mostowej 38/12 61-854, REGON: 367091900, NIP: 0000950994 zarejestrowana pod numerem KRS: 0000674119 przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Kto jest inspektorem danych osobowych:

W celu zachowania nadzoru nad ochroną danych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem iod@beetalents.com. 

 

Dlaczego przetwarzamy dane:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora na stanowisko, na które aplikujesz, realizowanego na rzecz Twojego potencjalnego pracodawcy – klienta Administratora. Ponadto Twoje dane są przetwarzane również w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda na udział w procesie rekrutacyjnym.

 

Przekazywanie organom państwowym:

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa przetwarzane są na podstawie konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe mogą być przekazane osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania ich w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym na polecenie Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne. 

 

Gdzie będą przechowywane dane:

Twoje dane osobowe trafiają do dostawców systemów informatycznych Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA. Dzieje się tak z dwóch powodów, po pierwsze prawie wszyscy dostawcy systemów ATS (Applicant Tracking System) mają swoje siedziby w USA, po drugie, jest duża szansa, że rozmawiamy o pracy dla firmy z USA. 

Czas przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 60 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dłużej dlacelów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony przepisami prawa. Dane, których podstawą przetwarzania jest to, iż są one niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą przechowywane do czasu ustania tej podstawy przetwarzania. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie:

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed jej cofnięciem. Masz prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Czy wyrażenie zgody jest niezbędne:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 
Jest to niezbędne, byśmy mogli sprawnie komunikować się za pomocą naszego systemu ATS.